Beroepsvereniging NWP

De NWP, de ‘Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst’, is in Nederland de oudste beroepsorganisatie (1948)  van zelfstandige, professionele therapeuten  met minimaal een opleiding op hbo-niveau in een natuurlijke geneeswijze. Deze pagina geeft u, in beknopte vorm, informatie over doel en activiteiten van de organisatie. Uw acupuncturist/natuurgeneeskundig therapeute Joyce Vermeeren in Heiloo, is aangesloten bij SRBAG, RBNG en de NWP.

Doel van de NWP

De NWP is een overkoepelende organisatie van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De aangesloten natuurgeneeskundigen hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en een wettelijke erkenning voor deze stand te realiseren. Zolang een dergelijke regeling er nog niet is wil de organisatie waarborgen scheppen, die de toepassing van de natuurgeneeskunde door de leden van de vereniging op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk maakt. Zo moeten de leden voldoen aan strenge eisen en regels wat betreft opleiding, nascholingen en praktijkvoeringen. Alle leden staan onder toezicht van een onafhankelijke Klachten- en Tuchtrechtcommissie. Ze maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk onverantwoorde praktijken op haar gebied. Voorts wil de vereniging meewerken aan de bestudering en ontwikkeling van de natuurlijke geneesmethoden en aan het verzamelen van bewijsmateriaal voor de doeltreffendheid van deze geneesmethoden. Een belangrijk doel dat de vereniging zich stelt is het geven van voorlichting over de natuurlijke geneeswijzen in woord en geschrift en het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid.

Voor meer informatie: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl  Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen van de leden conform de polis.

praktijk voor acupunctuur en natuurgeneeskunde Joyce vermeeren is nu gevestigd in Heiloo!