Natuurgeneeskunde in Heiloo

Het energetisch concept

kruiden in de natuurgeneeskundeDe basis van de natuurgeneeskunde is dat uitsluitend de ‘vis medicatrix naturae’, het natuurlijke genezende vermogen van uw eigen lichaam, van uw eigen organisme, wordt aangesproken om genezing te bewerkstelligen. Bij de behandeling gaat de natuurgeneeskundige uit van het energetisch concept, de evenwichtige verdeling van de energie over het gehele menselijk lichaam. Daarbij zal de natuurgeneeskundige overigens principieel nooit schadelijke of sterk werkende middelen toepassen.

Natuur-filosofisch principe

De natuurgeneeskundige Joyce Vermeeren heeft bij haar behandelingsmethode altijd het natuur-filosofisch principe van Hippokrates als uitgangspunt. Dat richt zich primair op het totale welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van de patiënt. Omdat het in de natuurgeneeskunde dus gaat om het functioneren van het organisme in zijn totaliteit, richt de aandacht van de natuurtherapeut zich dan ook in de eerste instantie op de mens als geheel.

De patiënt Om wie het gaat…

Als u een natuurlijke, individuele behandelingswijze voorstaat en/of bij de reguliere geneeskunde geen of onvoldoende baat hebt, is het zinvol een natuurgeneeskundige te consulteren. U mag echter niet zelfstandig een reguliere behandeling of medicatie afbreken maar dit altijd in overleg doen met de behandelende arts. Daarnaast is het zinvol een natuurgeneeskundige te consulteren voor advies over gezonde voeding en het eventuele nut van voedingssupplemen. Bij acute, ernstige klachten dient u altijd eerst uw huisarts te raadplegenten.

Lees hier over het het belang van gezonde voeding binnen de natuurgeneeskunde.

Oogdiagnostiek

Oogdiagnostiek -vaak minder juist “iriscopie” genoemd- is het herkennen van huidige en vroegere aandoeningen door middel van veranderingen in het regenboogvlies, de iris, van het oog. Oogdiagnostiek is dus geen therapie, noch een reguliere of natuurlijke geneeswijze. “Iriscopist” is geen beroep.

Diagnostische mogelijkheden

De oogdiagnostiek is een van de diagnostische mogelijkheden van de natuurgeneeskunde. Zoals we daarnaast de tongdiagnose, de Chinese polsdiagnose etc. en de normale fysische of klinische diagnose kennen, ook methoden die door hbo opgeleide natuurgeneeskundigen (NWP-therapeuten) worden gehanteerd.
Over het algemeen wordt de oogdiagnostiek niet door de Nederlandse artsen toegepast. Dat is vooral een gevolg van het feit dat de methode geen deel uitmaakt van hun universitaire opleiding. Maar daar komt bij dat de uitkomsten van de oogdiagnose niet altijd onderbouwd kunnen worden door de medische (klinische) diagnose. De oogdiagnose maakt het namelijk mogelijk in het orgaanstelsel zwakke plekken te ontdekken, die zich nog niet tot pathologie hebben ontwikkeld en daarom door de reguliere arts niet worden waargenomen.

Constitutie

De oogdiagnose heeft dus vooral haar waarde als functiediagnose. De werking, de defecten, de zwakheden van de organen kunnen uit de iris worden waargenomen. Niet altijd exact, maar meestal wel in aanleg. Daarbij speelt de constitutie, de constitutionele aanleg van de patiënt voor de oogdiagnose een voorname rol.

Vandaar dat bij een oogdiagnose primair vastgesteld wordt tot welk van de onderstaande constitutietypen de patiënt behoort:

 1. De lymfatische constitutie: aanleg voor stoornissen van de lymfeklieren, vochtige eczemen, slijmvliesaandoeningen.
 2. De hydrogene constitutie: aanleg voor reuma, ontstekingen, droge eczemen en dergelijke.
 3. De neurogene constitutie: aanleg voor alle mogelijke stoornissen van het zenuwstelsel, vanaf nervositeit tot astma, allergische aandoeningen.
 4. De haematogene of dyscrasie-constitutie: aanleg voor ziekten van het bloed en van de lichaamssappen in het algemeen.

De natuurgeneeskundige zal dus in de meeste gevallen allereerst trachten het constitutietype van de patiënt vast te stellen, onder andere aan de hand van de kleur van de iris. Dat is niet zo simpel als het lijkt, want er komen veel z.g. mengtypen voor en het vereist heel veel oefening en een lange praktijkervaring om tot een bruikbaar constitutiebeeld te komen.

Verklaring principes oogdiagnostiek

Volgens de Duitse arts dr. med. Walther Lang stuurt een ziek orgaan prikkels langs de zenuwbanen naar het ruggemerg. Via het verlengde merg lopen zenuwkabels naar bepaalde hersencentra. Deze geven die prikkels via de vasomotorische zenuwen door aan een centrale (het centrum ciliospinale). Van daar af worden ze langs andere lijnen op het regenboogvlies van het oog geprojecteerd.

Dit regenboogvlies bestaat in hoofdzaak uit zachte, bloedvatrijke stroma iridis (steunweefsel van de iris), dat meer of minder sterk gepigmenteerd kan zijn. Langs de hierboven globaal aangeduide neurale weg worden door de prikkels vanuit de aangetaste organen structuurveranderingen in het irisstroma veroorzaakt, die zich als lichte of donkere vlekjes aftekenen. Door bestudering van deze tekens kan de natuurgeneeskundige traceren welke organen niet goed functioneren.

Onderzoek iris

Als de constitutionele aanleg bepaald is kan verder in de iris zelf naar bijvoorbeeld allergische verschijnselen en in de orgaanvelden van de iris naar latente aandoeningen worden gezocht. Normaal gesproken heeft ieder orgaan namelijk, ook functioneel, zijn vaste plaats in de iris van een of van beide ogen. Dat wil dus zeggen, dat ook onregelmatigheden zoals minder goed functioneren, overbelasting, overproduktie, een storing, zelfs als deze verschijnselen zich klinisch nog niet gemanifesteerd hebben, in de iris zichtbaar kunnen zijn. Oogdiagnose kan daarom helpen om preventief voedings- en leefadviezen te geven.

Medische basiskennis noodzakelijk

Het is overigens niet zo eenvoudig een betrouwbare oogdiagnose te stellen als het vorenstaande wellicht doet vermoeden. Er is, naast een grondige opleiding in de oogdiagnostiek, ook een uitgebreide kennis van geneeskundige basisvakken als onder meer de anatomie, de fysiologie en de pathologie voor nodig. Zonder deze beslist noodzakelijke medische basiskennis is de beroepsmatige toepassing van de irisdiagnostiek onverantwoord. De NWP-therapeuten hebben, voorzover zij de oogdiagnostiek toepassen, allen een dergelijke adequate beroepsopleiding gehad.

Praktisch en preventief hulpmiddel

De oogdiagnostiek is, in handen van de hbo opgeleide en geoefende NWP-therapeut, een praktische diagnostische methode die met behulp van een oogmicroscoop zonder pijn en ongemak voor de patiënt kan worden toegepast.

Overigens is, zoals uit het voorgaande blijkt, de oogdiagnostiek geen geneeswijze, maar alleen een diagnosetechniek. Daarom passen de meeste NWP-therapeuten de oogdiagnose uitsluitend toe in combinatie met een natuurgeneeskundige behandeling.

Oogdiagnose is geen vervanger van regulier medische diagnosetechnieken. Oogdiagnose is vooral van waarde voor het geven van preventieve adviezen en als aanvullende diagnose om de natuurgeneeskundige of acupunctuurbehandeling te optimaliseren. .

Maak een afspraak met natuurgeneeskundige Joyce Vermeeren voor een behandeling in de praktijk in Heiloo, bel  06-51476974.

Welke klachten?

 • Chronische klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, verkoudheid, maag- en darmklachten, huidklachten, rugklachten, allergie, gewrichtsklachten, steeds terugkerende ontstekingen.
 • Aan werk gerelateerde klachten als stress, burn-out, RSI.
 • Klachten die gepaard gaan met het ouder worden.
 • Vrouwenklachten die betrekking hebben op o.a. vruchtbaarheid, zwangerschap, overgang, menstruatie.
 • Psychische klachten als slapeloosheid, wisselende stemmingen, depressiviteit.
 • Preventieve zorg. Met name indien in de familie bepaalde ziektes voorkomen, kunnen behandelingen en gerichte leef- en voedingsadviezen van nut zijn.
 • Ondersteuning bij het stoppen met roken en bij afvallen.
 • Klachten bij baby`s en kinderen, bv. chronische ontstekingen, spijsverteringsklachten, gedragsproblemen.